Báo cáo thường niên niên vụ 2019 - 2020

Cập nhật: 22:47 - 09/09/2020

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La xin gửi đến Quý cổ đông, các khách hàng, đối tác, và toàn thể cán bộ công nhân viên Báo cáo thường niên niên vụ 2019 - 2020.

>> Xem Báo cáo thường niên niên vụ 2019 - 2020 TẠI ĐÂY:

>> Xem Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2020 TẠI ĐÂY:

 

SLS


Tin liên quan