Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016 - 2017

Cập nhật: 19:22 - 22/02/2018

Thông báo số 95/TB-ĐSL của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chi cổ tức đợt 2 năm 2016 - 2017.

>> Chi tiết Thông báo số 95/TB-ĐSL về việc chi cổ tức đợt 2 năm 2016 - 2017, xem tại đây.


Tin liên quan