Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Cập nhật: 14:20 - 28/10/2016

Ngày 25/10/2016, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam có Thông báo số 2333/TB-VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La.

 

>> Toàn văn Thông báo số 2333/TB-VSD ngày 25/10/2016, xem tại đây.

 

SLS


Tin liên quan