Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Cập nhật: 15:49 - 01/09/2016

Ngày 29/8/2016, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã có Thông báo số 1951/TB-VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (MCK: SLS).


>> Chi tiết toàn văn Thông báo số 1951/TB-VSD, xem tại đây.

SLS


Tin liên quan