Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016

Cập nhật: 20:50 - 24/10/2016

Thông báo số 1054/TB-ĐSL ngày 21/10/2016 của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016.

 

>> Xem toàn văn: Thông báo số 1054/TB-ĐSL ngày 21/10/2016.

>> Tài liệu liên quan:

- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016, ngày 15/5/2016;

- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 - 2017, ngày 08/10/2016;

- Nghị quyết số 58/NQ-HĐQT ngày 08/10/2016 của HĐQT Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La.

SLS


Tin liên quan