Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016 - 2017

Cập nhật: 15:32 - 28/02/2018

Thông báo số 102/TB-ĐSL của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016 - 2017.

>> Chi tiết Thông báo số 102/TB-ĐSL về việc chi cổ tức đợt 2 năm 2016 - 2017, xem tại đây.


Tin liên quan