Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Cập nhật: 14:22 - 01/08/2017

Thông báo số 669/TB-HĐQT/2017 ngày 01/8/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

 

>> Xem toàn văn Thông báo tại đây.

SLS


Tin liên quan