Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Cập nhật: 15:25 - 02/08/2019

Thông báo số 27/TB-HĐQT/2019 của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

>> Chi tiết Thông báo số 27/TB-HĐQT/2019 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, xem tại đây.

SLS


Tin liên quan