Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Cập nhật: 23:58 - 03/08/2018

Thông báo số 39/TB-HĐQT/2018 của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

>> Chi tiết Thông báo số 39/TB-HĐQT/2018 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, xem tại đây.


Tin liên quan