Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chia cổ tức đợt 2 năm 2014

Cập nhật: 05:42 - 09/06/2015

Ngày 8/6/2015, Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (SLS) đã có Thông báo số 211/TB-ĐSL gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chia cổ tức đợt 2 năm 2014. Cụ thể như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La

Mã chứng khoán: SLS

Mã ISIN: VN000000SLS5

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng: 24/6/2015

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty Danh sách người sở hữu chứng khoán nêu trên.

Lý do và mục đích: Trả cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền

Nội dung cụ thể:

- Trả cổ tức bằng tiền.

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

- Thời gian thực hiện: Ngày 15/7/2015

- Địa điểm thực hiện:

    + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ý (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

    + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La từ ngày 16/7/2015 và xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (bản gốc) + Chứng minh nhân dân.

>> Xem toàn văn Thông báo tại đây.
>> Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 tại đây

SLS


Tin liên quan