Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Cập nhật: 15:40 - 18/04/2013

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (SLS) thông báo và trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013.

Cụ thể như sau:

- Thời gian: Từ 7 giờ 30 phút ngày 09 tháng 05 năm 2013

- Địa điểm: Trụ sở Công ty CP Mía đường Sơn La, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

>> Xem toàn văn thông báo tại đây


Tin liên quan