Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Cập nhật: 00:16 - 27/03/2014

Ngày 18/3/2014, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã có Thông báo số 583/TB-VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán SLS.

Theo đó, thời gian xác nhận: Chậm nhất vào 15h00 ngày 02/04/2014.

>> Thông tin chi tiết xem file đính kèm: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán


Tin liên quan