Thông báo gửi UBCK Nhà nước và Sở GDCK Hà Nội về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016 - 2017

Cập nhật: 09:02 - 20/09/2016

Ngày 16/9/2016, HĐQT Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La đã có Thông báo số 273/TB-HĐQT/2016 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 - 2017.

>> Chi tiết Thông báo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016  - 2017, xem TẠI ĐÂY

>> Chi tiết Thông báo gửi Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016  - 2017, xem TẠI ĐÂY

SLS


Tin liên quan