Sở GDCK Hà Nội chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu SLS

Cập nhật: 15:03 - 04/01/2017

Ngày 29/12/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã có Quyết định số 907/QĐ-SGDHN chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La với những nội dung sau:

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

- Mã cổ phiếu: SLS

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

- Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 1.359.983 cổ phiếu (Một triệu ba trăm năm mươi chín nghìn chín trăm tám mươi ba cổ phiếu).

- Giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung (theo mệnh giá); 13.599.830.000 đồng (Mười ba tỷ năm trăm chín mươi chín triệu tám trăm ba mươi nghìn đồng).

>> Chi tiết Quyết định số 907/QĐ-SGDHN ngày 29/12/2016, xem tại đây.

SLS


Tin liên quan