SLS: Thông báo thay đổi nhân sự chủ chốt của Công ty

Cập nhật: 14:50 - 29/01/2015

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (SLS) thông báo về việc thay đổi nhân sự chủ chốt của Công ty như sau:

Kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2015, ông Lê Quang Nhự - Phó Tổng Giám đốc Công ty sẽ thôi giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty để nghỉ hưu hưởng chế độ hưu trí theo Luật Bảo hiểm xã hội (Quyết định số 10/QĐ-HĐQT-ĐSL ngày 29/1/2015 của HĐQT Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La).

Xin trân trọng thông báo!

>> Thông báo Thay đổi nhân sự chủ chốt của Công ty

SLS


Tin liên quan