Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2019

Cập nhật: 23:25 - 16/07/2019

Báo cáo số 24/BCQT-ĐSL/2019 ngày 8/07/2019 của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La gửi ủy ban chứng khoán nhà nước, sở giao dịch Chứng Khoán Hà Nội về việc báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2019.

>> Chi tiết Báo cáo số 24/BCQT-ĐSL/2019, xem Tại Đây.

SLS


Tin liên quan