Tin tức
17:58 - 16/05/2022

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La công bố thông tin về giấy ủy quyền

11:36 - 28/02/2022

Công ty CP Mía đường Sơn La thông báo về Giao dịch cổ phiếu - Chứng chỉ quỹ - Chứng quyền có bảo đảm của cá nhân nội bộ và người có liên quan của cá nhân nội bộ

14:11 - 21/01/2022

Công ty CP Mía đường Sơn La báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021

18:50 - 20/10/2021

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La báo cáo tài chính quý I năm 2021 – 2022 và Giải trình kết quả hoạt động kinh doanh quý I năm 2021 – 2022

18:22 - 16/09/2021

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La xin gửi đến Quý cổ đông, các khách hàng, đối tác cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Báo cáo thường niên niên vụ 2020 - 2021

18:25 - 30/07/2021

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La thông qua nghị quyết chốt danh sách cổ đông và thông báo về thời gian đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021