Tài liệu Download
14:57 - 19/10/2013

Trên thế giới, loài sâu đục thân mía mình tím được ghi nhận thấy xuất hiện gây hại chủ yếu ở các nước Đông Nam Châu Á như: Trung Quốc (Fang, 1984; You et al., 1994), Việt Nam. Ở Việt Nam, sâu đục thân mình tím thấy xuất hiện gây hại ở hầu hết các vùng trồng mía trong cả nước, trong đó các vùng phân bố chính là Đông Nam bộ và Duyên hải miền Trung.

14:25 - 19/10/2013

Bài phát biểu tại hội nghị doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam khi gia nhập WTO.

08:56 - 18/08/2013

Công nghiệp đường tuy có từ lâu đời, nhưng 200 năm gần đây mới được cơ khí hóa. Nhiều thiết bị quan trọng được phát minh vào thế kỷ 19. Trong những năm gần đây ngành đường đã phát triển một cách nhanh chóng, vấn đề cơ khí hóa, liên tục hóa và tự động hóa trên toàn bộ dây chuyền sản xuất được áp dụng rông rãi trong các nhà máy đường.

11:48 - 12/06/2013

Bạn cần những thông tin về cây mía, xin mời download và tham khảo cuốn sách này.

16:35 - 07/05/2013

Nước ta là một nước nhiệt đới có điều kiện khí hậu, đất đai, lao động thuận tiện cho việc trồng mía; cây mía và nghề làm mật, đường ở Việt Nam đã có từ xa xưa, nhưng công nghiệp mía đường mới được bắt đầu từ thế kỷ thứ XX. Vùng nguyên liệu quy mô nhỏ bé, phân tán, chưa được đầu tư tương xứng với yêu cầu sản xuất công nghiệp. Chính vì vậy việc phát triển mía theo hướng thâm canh, tăng năng suất nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao luôn là nhu cầu và mong muốn của người trồng mía.

11:38 - 26/04/2013

SLS công bố: Dự thảo Nghị quyết Đại hôi đồng cổ đông thường niên năm 2013. Cổ đông tải về làm tài liệu nghiên cứu và tham dự đại hội vào ngày 9 tháng 5 năm 2013.