Tài liệu Download
15:14 - 14/04/2014

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông các tài liệu phục vụ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 như sau (click vào các link dưới đây để download):

01:42 - 27/03/2014

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (SLS) công bố Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013.

14:31 - 13/01/2014

Tài liệu do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Mía đường biên tập nhằm ghi lại các kết quả nghiên cứu khoa học, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong 10 năm qua (1997-2007).

14:27 - 13/01/2014

Từ kết quả ngiên cứu, khảo nghiệm giống trong giai đoạn 2006 - 2008 ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Mía đường đã kết luận rằng: hiện nay, ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long chỉ nên khuyến cáo nông dân tăng cường sử dụng các giống mía có nguồn gốc từ Việt Nam (như VN84-4137, VN85-1427, VN85-1859,...) và Thái Lan (như K84-200, KK2, K88-65, K92-236, K95-156, KU60-1, KU00-1-61, Suphanburi7,...).

14:46 - 06/12/2013

Tài liệu do Thạc sĩ Lê Thị Thường - Bộ môn NCDT giống (Trung tâm NC&PT Mía đường) biên soạn.

15:32 - 19/10/2013

Tài liệu dưới đây mô tả phương pháp phát hiện tác nhân gây bệnh trắng lá mía bằng phương pháp nested-PCR sử dụng các cặp primer chung khuếch đại trình tự đoạn gen 16S rRNA của phytoplasma.