Chính sách
18:24 - 27/09/2021

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La xin thông báo thời gian đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020 - 2021

19:14 - 23/09/2021

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La xin công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

18:57 - 21/09/2021

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La xin gửi đến Quý cổ đông, các khách hàng, đối tác cùng toàn thể cán bộ công nhân viên thông tin về việc điều chỉnh nội dung "Trích lập các quỹ năm 2020 - 2021"

18:19 - 30/08/2021

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

15:15 - 10/08/2020

Chúng tôi cam kết không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trong một số trường hợp dưới đây:

22:39 - 25/09/2018

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông các thông tin được công bố sau Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau (click vào các link dưới đây để download):