Tin nổi bật
15:51 - 30/07/2020

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

15:43 - 30/07/2020

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La thống nhất ra Nghị quyết về một số nội dung liên quan đến kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 30/08/2020.

15:13 - 24/07/2020

Lũy kế cả năm tài chính 2019-2020 Mía đường Sơn La báo lãi đạt 119,3 tỷ đồng, tăng 88,8% so với năm tài chính 2018-2019 và vượt 4,7 lần chỉ tiêu lợi nhuận của năm.

20:34 - 20/07/2020

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La công bố Báo cáo Tài chính niên độ 2019 – 2020 cho kỳ hoạt động từ ngày 01/04/2020 đến ngày 30/06/2020 và Giải trình kết quả hoạt động kinh doanh Quý IV năm 2020.

15:18 - 07/07/2020

Ngày 06/07/2020, Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (SLS) đã gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2020.

03:31 - 05/07/2020

Giá đường thế giới hồi phục mạnh kể từ cuối tháng 4/2020 đến nay sau 3 tháng lao dốc trước đó.

13:27 - 27/06/2020

Tác động của thuế xuất nhập khẩu còn 0%, dịch Covid-19 và tình trạng đường nhập lậu khiến hoạt động của ngành mía đường chồng chất khó khăn.

02:11 - 20/06/2020

Việt Nam cũng chủ động thực hiện nghiêm túc các cam kết với ASEAN, trong đó có cam kết về việc tuân thủ đúng quy định về xóa bỏ hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường từ ngày 1/1/2020.

23:11 - 20/04/2020

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La Giải trình kết quả hoạt động kinh doanh Quý III năm niên độ 2019 - 2020.

18:30 - 20/04/2020

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La công bố Báo cáo Tài chính Quý III năm 2020 cho kỳ hoạt động 01/1/2020 đến ngày 31/3/2020.