Thông tin chứng khoán
Mã CK Giá tham chiếu Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Giá đóng cửa
SLS 100.3 100.0 110.3 100.0 109.9
LSS 14.0 13.8 14.1 13.5 13.6
BHS 19.7 19.7 19.9 19.3 19.4
KTS 54.9 53.5 57.0 53.0 55.0
NHS 16.0 15.8 16.1 15.8 15.8
S33 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
SBT 33.4 33.4 33.6 32.8 33.2
SEC 12.4 12.4 12.4 12.3 12.4