Thông báo
15:14 - 14/04/2014

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (SLS) thông báo và trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014, cụ thể như sau:

00:16 - 27/03/2014

Ngày 18/3/2014, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã có Thông báo số 583/TB-VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán SLS.

15:40 - 18/04/2013

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (SLS) thông báo và trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013.

14:42 - 18/04/2013

Hiện nay, tất cả các thông tin trên website www.sls.thv.vn đã cũ và không được cập nhật thường xuyên. Để thuận lợi cho các cổ đông nắm bắt tình hình hoạt động cũng như việc liên lạc, trao đổi, triển khai, thực hiện các công việc của tổ chức niêm yết, Công ty xin thông báo thay đổi địa chỉ website.