Tài liệu Download
14:46 - 06/12/2013

Tài liệu do Thạc sĩ Lê Thị Thường - Bộ môn NCDT giống (Trung tâm NC&PT Mía đường) biên soạn.

15:32 - 19/10/2013

Tài liệu dưới đây mô tả phương pháp phát hiện tác nhân gây bệnh trắng lá mía bằng phương pháp nested-PCR sử dụng các cặp primer chung khuếch đại trình tự đoạn gen 16S rRNA của phytoplasma.

14:57 - 19/10/2013

Trên thế giới, loài sâu đục thân mía mình tím được ghi nhận thấy xuất hiện gây hại chủ yếu ở các nước Đông Nam Châu Á như: Trung Quốc (Fang, 1984; You et al., 1994), Việt Nam. Ở Việt Nam, sâu đục thân mình tím thấy xuất hiện gây hại ở hầu hết các vùng trồng mía trong cả nước, trong đó các vùng phân bố chính là Đông Nam bộ và Duyên hải miền Trung.

14:25 - 19/10/2013

Bài phát biểu tại hội nghị doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam khi gia nhập WTO.

08:56 - 18/08/2013

Công nghiệp đường tuy có từ lâu đời, nhưng 200 năm gần đây mới được cơ khí hóa. Nhiều thiết bị quan trọng được phát minh vào thế kỷ 19. Trong những năm gần đây ngành đường đã phát triển một cách nhanh chóng, vấn đề cơ khí hóa, liên tục hóa và tự động hóa trên toàn bộ dây chuyền sản xuất được áp dụng rông rãi trong các nhà máy đường.

11:48 - 12/06/2013

Bạn cần những thông tin về cây mía, xin mời download và tham khảo cuốn sách này.