Tài liệu Download
16:35 - 07/05/2013

Nước ta là một nước nhiệt đới có điều kiện khí hậu, đất đai, lao động thuận tiện cho việc trồng mía; cây mía và nghề làm mật, đường ở Việt Nam đã có từ xa xưa, nhưng công nghiệp mía đường mới được bắt đầu từ thế kỷ thứ XX. Vùng nguyên liệu quy mô nhỏ bé, phân tán, chưa được đầu tư tương xứng với yêu cầu sản xuất công nghiệp. Chính vì vậy việc phát triển mía theo hướng thâm canh, tăng năng suất nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao luôn là nhu cầu và mong muốn của người trồng mía.

11:38 - 26/04/2013

SLS công bố: Dự thảo Nghị quyết Đại hôi đồng cổ đông thường niên năm 2013. Cổ đông tải về làm tài liệu nghiên cứu và tham dự đại hội vào ngày 9 tháng 5 năm 2013.

16:10 - 20/04/2013

Cuốn sách "Giới thiệu giống mía năng suất, chất lượng cao" do Cục Khuyến nông và Khuyến lâm biên soạn là tài liệu tham khảo bổ ích, cung cấp một số thông tin mới giúp cán bộ khuyến nông cơ sở, cán bộ chỉ đạo sản xuất và bà con nông dân... nắm được những đặc điểm, đặc tính nông - công nghiệp của giống mía mới để áp dụng vào sản xuất đạt hiệu quả cao hơn.

09:54 - 18/04/2013

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (SLS) thông báo và trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013.

13:41 - 01/04/2013

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La trình bày Báo cáo này cùng với Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012.

08:08 - 23/03/2013

Ban Giám đốc Công ty cổ phần Mía Đường Sơn La trình bày báo cáo này cùng với Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho kỳ hoạt động từ ngày 31 tháng 12 năm 2011.