Tin nổi bật
17:27 - 10/10/2019

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La công bố Báo cáo Tài chính Quý I/2020 cho kỳ hoạt động từ ngày 01/07/2019 đến ngày 30/9/2019.

16:20 - 08/10/2019

Thông báo số 43/TB-ĐSL ngày 7/10/2019 của Công ty CP Mía đường Sơn La gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018-2019.

16:05 - 27/09/2019

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La công bố thông tin kết quả Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 như sau:

10:43 - 26/09/2019

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La công bố Báo cáo thường niên cho niên vụ 2018-2019

17:43 - 07/09/2019

Ban Giám đốc Công ty cổ phần Mía Đường Sơn La trình bày báo cáo này cùng với Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính từ ngày 01/07/2018 đến ngày ngày 30/6/2019.

15:19 - 29/08/2019

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông các tài liệu phục vụ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 như sau (click vào các link dưới đây để download):

15:25 - 02/08/2019

Thông báo số 27/TB-HĐQT/2019 của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

11:33 - 20/07/2019

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La công bố Báo cáo Tài chính Quý IV năm 2019 cho kỳ hoạt động 01/04/2019 đến ngày 30/06/2019.

23:25 - 16/07/2019

Báo cáo số 24/BCQT-ĐSL/2019 ngày 8/07/2019 của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La gửi ủy ban chứng khoán nhà nước, sở giao dịch Chứng Khoán Hà Nội về việc báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2019.

02:31 - 02/04/2019

Ngày 29/3/2019, trong văn bản số 41/CV-HHMĐ gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA) đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản kiến nghị Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ xem xét việc kéo dài thời gian quản lý hạn ngạch thuế quan từ 3-5 năm (tức là tiếp tục trì hoãn thực thi cam kết ATIGA với mặt hàng đường).